SOSYAL GÜVENLİK ÖNLİSANS PROGRAMININ AMACI

Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İş Kurumu başta olmak üzere kamu ve özel sektörde, Sosyal Güvenlik konusunda temel bilgi ve donanıma sahip, yetişmiş, mevzuatı iyi bilen, kurum/kuruluş veya işletmeleri cezai işlemlerle karşı karşıya getirmeyecek nitelikte eleman ihtiyacı olduğu görülmektedir.

Bu nedenle Sosyal Güvenlik programı;  bu ihtiyacı karşılayacak, personel özlük dosyalarının sosyal güvenlik mevzuatına uygun bir şekilde doğru ve zamanında hazırlanması, sosyal güvenlik işlemlerinin bilgisayar destekli yapılması, bireysel emeklilik, hayat ve hayat dışı sigortacılık gibi özel sigortacılık işlemlerinin düzenlemesi ve mevzuata uygun hale getirilmesi vb. işlemleri gerçekleştirecek bilgi ve donanıma sahip kaliteli, dinamik ve verimli insan gücünü ortaya koymayı amaçlamaktadır.  

PROGRAMIN EĞİTİM ÖĞRETİM MODELİ  

Eğitim ve öğrenci odaklı bir Yükseköğretim kurumu olan Yüksekokulumuz bünyesine 2018 yılında dahil olan Sosyal Güvenlik programı;  Mesleki Uygulama Eğitimi kapsamında 3+1 modeline göre hazırlanan ders müfredatına sahiptir. 

Mesleki Uygulama Eğitimi; Meslek Yüksekokulları öğrencilerinin, eğitimleri süresince kazandıkları bilgi ve deneyimlerini, “İşyeri Eğitimi ve İşyeri Uygulaması” dersi adı altında pekiştirmek üzere kamu / özel kurum ve kuruluşlarda yaptıkları eğitimi tanımlamaktadır.

3+1 Modeli;  öğrencilerin 3 dönem boyunca teorik ve uygulamalı dersleri Meslek Yüksekokulunda aldıkları, son dönem ise bir işyerinde tam zamanlı çalışarak uygulama yaptıkları mesleki uygulama eğitim modelini ifade etmektedir.

3+1 modeli kapsamında öğrencilerin uygulama yapmak üzere iş yerlerine gönderilmesi için ilk iki dönem veya sonraki dönemlerde genel ağırlıklı not ortalamasının en az 1.85 (49.83) olması şarttır. Bu şartı sağlayamamış öğrenciler, işletmelerde yürütülecek olan Mesleki Uygulama Eğitimine gidemezler.

Mesleki uygulama eğitiminden yararlanmak isteyen ve başarı şartını yerine getiren öğrenciler, Yüksekokul Mesleki Uygulama Eğitim Komisyonuna bir dilekçe ile başvurur. İşyeri kontenjanlarına göre ilgili komisyon tarafından seçilmiş öğrenciler Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından eğitime kabul edilir.

PROGRAM MEZUNLARININ İSTİHDAM OLANAKLARI

Sosyal Güvenlik Programı mezunları, iş dünyasında kamu ve özel sektör işletmelerinde insan kaynakları, muhasebe ve halkla ilişkiler bölümlerinde meslek elemanı, uzman yardımcısı, araştırmacı, denetçi yardımcısı ve yönetici yardımcısı olarak çalışma imkânına sahiptirler.

Özel sektörde;  işletmelerde çalışan personelin sosyal güvenlik işlemleri, personel özlük işlemleri, bireysel emeklilik, hayat sigortası gibi işlemleri yapan birimlerde görev alabilirler.

Kamuda ise herhangi bir kamu kurumunda KPSS ile memur  olarak atanma imkânı bulunmaktadır. SGK tarafından yapılan memur alımları bu bölüm öğrencileri için büyük avantaj sağlamaktadır. Şöyle ki; Diğer kamu kurumlarının memur alımlarında bütün ön lisans mezunları arasından bir eleme yapılırken, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun memur alımlarında sadece bu programdan mezun olanlar arasında bir eleme yapılmaktadır.